Wednesday, July 14, 2010

dojrzewanie Madzi Brzeskiej 04

Ważną zmianą narracji w „okresie Iksinowskim” jest zaznaczanie dystansu bohaterki do wypowiedzi innych postaci. Zapytana o oświadczyny Krukowieckiego o rękę panny Eufemii, Madzia mówi, że wie o nich, ale zaraz prostuje, że tak przynajmniej podsądek mówił jej ojcu, co świadczy o nabraniu nieufności do słowa innych ludzi, a zwłaszcza słowa powtarzanego. Madzia w ogóle staje się bardziej ostrożna, bo zaczyna żywić negatywne uczucia. Posądzona o pośrednictwo w romansie Femci z Cynadrowskim oburza się, a później zdecydowanie odpiera zarzuty, pokazując listy przyjaciółki, które dowodzą niewinności Madzi w tej sprawie.# Nie ma tu miejsca na opisy zaczerwienienia, niepewności – scena jest krótka, wszelkie wątpliwości wyjaśnia oddanie listów. Doktorówna wygląda na osobę przygotowaną do takiego ciosu, bo wcześniej zostało ukazane jej zdziwienie z powodu nagłej bezinteresownej uczuciowości Eufemii, niepasującej do jej egoistycznego charakteru (to, że Madzia jest w stanie zauważyć cudzą wadę stanowi ogromny krok milowy w jej ewolucji i stanowi początek negatywnych uwag pochodzących od bohaterki). Nieufność Magdaleny zostaje oddana przez sposób relacjonowania wypowiedzi innych postaci, natomiast nabranie pewności siebie i stanowczość, poprzez wyeliminowanie opisów uczuć i wahań, tam, gdzie postać zachowuje się w sposób dorosły.

Bohaterka wyraźnie zmądrzała, ale nadal w opisie jej uczuć odczytać można element ciepłej ironii, pewnego dystansu pochodzącego z warstwy narracji auktoralnej. Na przykład opis jej uczuć po odczytaniu listu od Eufemii zrywającego ich znajomość, przedstawia z pewnością punkt widzenia samej Magdaleny. Jednocześnie fragment: „oceniła doniosłość przekreślenia gołąbków”# brzmi na tyle groteskowo, że chociaż odzwierciedla przejęcie dziewczyny symbolem umieszczonym na papierze listowym, to jednak sposób mówienia nasuwa ingerencję zewnętrzną – przymrużenie oka i dystans, o który trudno podejrzewać prostoduszną, autentycznie przejętą Madzię.

No comments:

Post a Comment