Saturday, July 17, 2010

„LAURA I FILON” 2

„LAURA I FILON” 2
W ten sposób „...pierwszoplanowym elementem świata literackiego stawa
się podmiot czujący i przeżywający”5. Choć świat, w którym żyje Laura jest
ma o plastyczny i sztuczne zaaranżowany, ona sama zdaje się postacią barwną,
autentyczną, delikatną, kochającą z zapa em charakterystycznym dla pierwszego
uczucia, czyli wiernie wype niającą wzorzec bohatera sentymentalnego. Filon
również nie jest postacią matową, ale przy niej wypada raczej blado. To dziewczyna
uosabia g ębokie uczucie i tworzenie więzi międzyludzkich, nieskażonych pozorami
ani udawaniem. W warstwie uczuć jest niewątpliwie autentyczna, ale kryje się w niej
pewna zagadka. Zarówno Laura, jak i jej kochanek prowadzą grę mi osną. Czy prosta
pasterka przemawia aby do swojego ch opca w sposób tak subtelny? A Laura, Filon i
Doryda to typowe XVIII-wieczne wiejskie imiona? Nie i wyraźne widać w tym jakąś
woalkę, coś sztucznego, zaaranżowanego w tekście, ale do „pasterskości” Laury
Karpińskiego wrócę później. Teraz najwyższy czas, by przyjrzeć się dalszej części
wiersza Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej i sprawdzić, jak XX-wieczna poetka
odnios a się do sielankowego motywu, czyli jak zrealizowa a aluzję zapowiadaną w
tytule.
5
Teresa Kostkiewiczowa, dz.cyt., s. 224.

No comments:

Post a Comment