Saturday, July 17, 2010

„LAURA I FILON” 6

Maria Rzepińska za twórcę i najznamienitszego przedstawiciela stylu
rokokowego w malarstwie uzna a Watteau8. Francuz operowa delikatną, z amana
gamą barw, która pozwoli aby namalować modrą przepaskę, czy bladą suknię
Laury. Atmosfera nierealności, snu, brak prawdziwych uczuć w dzie ach Watteau
uczyni yby go idealnym ilustratorem wiersza „Laura i Filon”. Ale przedstawiane przez
niego sceny to nie schadzki pasterzy w scenerii wiejskiej. „Są to rozmowy, zabawy
i flirty uroczych dam i kawalerów w otoczeniu parku czy ogrodu. Pod puszystymi
koronami drzew, na tle dalekich zamglonych perspektyw parkowych, siedzą na
trawie lub kamiennych aweczkach grupki kawalerów w obcis ych jedwabnych
pluderkach, jasnych pończochach, trzewikach z klamrami, w bia ych peruczkach
(...) Damy w jasnych, różowych, per owych, piaskowych i b ękitnych jedwabiach, z
wysoko upiętymi w osami na ma ych g ówkach, z kwadratowymi dekoltami, z pianek-
falbanek siedzą na kamiennych aweczkach s uchając brząkania na gitarach, szeptów,
komplementów, s odkich s ówek od siedzących u ich stóp adoratorów”9. Opisana tu
scena jest z pewnością mi a, pe na beztroskiej agodności, ale wydaje się mieć ma o
elementów wspólnych z pasterskim życiem.
Pora wyjaśnić pozostawioną uprzednio w zawieszeniu tajemnicę nazbyt
subtelnej pasterki przedstawionej przez Karpińskiego. Pasterka, za równo w
sentymentalizmie, jak w nawiązującym do niego utworze Pawlikowskiej, to nie
zawód, czy stan spo eczny, ale pewna poza nie mająca nic wspólnego z niskim
stanem spo ecznym. „Marzenie o idyllicznym życiu i przyk ad francuskiej królowej
Marii Antoniny zabawiającej się w mleczarkę, podsyci y modę na stylizowane
8
Por. Maria Rzepińska, XVIII w., [w:] tejże, Siedem wieków malarstwa europejskiego, Wroc aw 1988,
s. 310–314.
9
Tamże, s. 311.
kostiumy pasterek i ogrodniczek”10. Pasterkami bywa y Izabela Czartoryska, Anna
Orzelska (córka Augusta II), a ich „zgrzebna” toaleta z jedwabiu ozdobiona koronkami
kosztować musia a zawrotne sumy i mia a tyle wspólnego z wypasem byd a, co
dzisiaj spodnie rybaczki z owieniem ryb. „Poloneskę, udrapowaną w potrójny
feston, noszono ze stosunkowo krótką spódnicą. Uzupe nieniem stroju pasterki by
s omkowy kapelusz z p aska g ówką, parasolką s użącą jako laska spacerowa lub
laska pasterska zwana kuletką”11. Taki stój by lżejszy niż bardziej oficjalne, dostojne
suknie. Nadawa się do schadzek w ogrodowych altankach, sztucznie wzniesionych
ruinach, czytywania książek w parku.
1
Ma gorzata Możdżyńska-Nowotka, Dama, czy pasterka, [w:] tejże, O modach i strojach, Wroc aw
2002, s. 166.
1
Tamże, s. 165.

No comments:

Post a Comment