Saturday, July 17, 2010

„LAURA I FILON” 8

Jednocześnie porównanie związku Laury i Filona do kwiatu w książce
w pewien sposób podnosi jego wartość. Bo mimo ca ej sztuczności uczuć,
zaaranżowanej sytuacji, dystansu, jaki wnosi do tekstu śmiech upersonifikowanych
malin i prześmiewczy obraz Filona, który „w zielonym fraczku by jak pasikonik”,
mimo wszystkich tych środków, dają nam znak, że przedstawionej sytuacji nie
należy traktować do końca poważnie, okazuje się ona jednak warta zachowania w
pamięci. Nie suszy się przecież w książce czegoś, co nie ma żadnej wartości. Można
w ten sposób zachować po prostu adną roślinę albo pamiątkę po jakimś istotnym
wydarzeniu.

No comments:

Post a Comment