Saturday, July 17, 2010

NA AKT WESELNY 11

APARAT KRYTYCZNY

Głównym celem jest pokazanie zmian wprowadzonych w wersji C w stosunku do tekstu matki A. Różnice między tekstem A i B pokazane są jedynie wtedy, kiedy wersja B potwierdza zmianę dokonaną w wersji C lub przynosi jakieś godne uwagi, alternatywne rozwiązanie (np. wprowadzenie wielkich liter związanych z szacunkiem do opisywanych osób). Aparat krytyczny nie ujmuje różnic między poszczególnymi wersjami, które wynikają z modernizacji systemu interpunkcyjnego, a jedynie pokazuje interpunkcję wersji A i B w miejscach, które budzą wątpliwość. Nie pokazano również różnic w zapisie dźwięku [u] ani [j], ponieważ nie wydają się one istotne w związku zastosowaniem we wszystkich tych miejscach pisowni współczesnej.

No comments:

Post a Comment