Saturday, July 17, 2010

NA AKT WESELNY 13

w 54: A: Bok swoy o bok zatoczył złocistey Srzeniawy.
B: Bok swóy, obok zatoczył złocistey Srzeniawy.
C: Bok swój o bok zatoczył złocistej Srzeniawy.
w 67: A: Tu Król czoło ozdoby: tu szanowne głowy
B: Tu Król, czoło ozdoby: tu szanowne głowy
C: Tu Król, czoło ozdoby, tu szanowne głowy
w 70: A = C: babka; B: Babka
w 71: A = C: ociec; B: Ociec
w 73: A = C: matka; B: Matka
w 75: A = C: wuiowie; B: Wuiowie; C: wujowie
w 76: A = B: to zwabiła; C: tu zwabiła
w 77: A = C: domów; B: Domów
w 79 – 84: A: Takie, złote miiając sławney Pafu wieże
Płochemi wiosły ptastwo trakt powietrzny rzeże,
Bawiąc lud zadziwiony ciekawym widokiem,
Leci pomiędzy krasnym rączych pior obłokiem
Dwoie iasnych gołąbkow, ktore z winnej dani
Lotny orszak prowadzi dla Cypryjskiey pani.
B: Takie, złote miiając sławnejy Pafu wieże,
Płochemi wiosły ptastwo trakt powietrzny rzeże,
Bawiąc lud zadziwiony ciekawym widokiem.
Leci pomiędzy krasnym rączych piór obłokiem
Dwoie iasnych gołąbków, które z winnej dani
Lotny orszak prowadzi dla Cypryjskiej pani.
C: Takie, złote mijając sławnej Pafu wieże,
Płochemi wiosły ptastwo trakt powietrzny rzeże,
Bawiąc lud zadziwiony ciekawym widokiem.
Leci pomiędzy krasnym rączych piór obłokiem
Dwoje jasnych gołąbków, które z winnej dani
Lotny orszak prowadzi dla cypryjskiej pani.
W 89: A: Postepuy, B: Postępuy, C: Postępuj
w 90: A: oyczyzno; B: Oyczyzno; C: ojczyzno

No comments:

Post a Comment