Saturday, July 17, 2010

NA AKT WESELNY 14

w 100: A = C: domy książęce; B: domy Xiążęce
w 103: A = C: krzyż waleczny!; B: Krzyż waleczny!
w 103/104: A: twoij/zbroi; B: twoi/zbroi; C: twojéj/zbroi
w 110: A: pokoy, zgoda; B: Pokoy, Zgoda; C: pokój, zgoda
w 111: A = B: Zgoda twierdza narodow: ; C: Zgoda twierdzą narodów
w 115: A = B: Zgoda matka, C: Zgoda matką
w 126: A = C: zgoda; B: Zgoda
w 127: A = C: narodzie; B: Narodzie
w 136: A = C: planet; B: Planet
w 138: A = B: Polskiey; C: polskiej
w 140: A: Dobro-czynnych; B = C: Dobroczynnych
w 142: A: Swieć nam długo szczęśliwie, wodzu ukochany.
B: Swieć nam długo szczęśliwie wodzu ukochany!
C: Świeć nam długo szczęśliwie, wodzu ukochany!
w 155: A = C: dziadowskiego; B: Dziadowskiego
w 157: A = C: oto, rodzice; B: o to, Rodzice
w 160: A: A żeby; B = C: Ażeby
w 164: A = B: nie raz; C: nieraz
w 166: A: nie pospolity; B = C: niepospolity
w 173: A: Wełzach; B = C: We łzach
w 176: A: czas; B = C: Czas

No comments:

Post a Comment