Saturday, July 17, 2010

NA AKT WESELNY 2

PODSTAWA EDYCJI

Za podstawę edycji przyjęto tekst sielanki z Dzieł (1778 r.) pod redakcją Franciszka Bohomolca – czterotomowego zbioru prawie wszystkich utworów Adama Naruszewicza (dalej zwany wersją A). W kwestiach spornych wykorzystano także do porównania wcześniejszy druk utworu w ,,Zabawach Przyjemnych i Pożytecznych” z 1772 roku, w tomie 6, części 2 (ten druk dalej nazywany będzie wersją B). Poniższa edycja oznaczona jest jako wersja C.

No comments:

Post a Comment