Saturday, July 17, 2010

NA AKT WESELNY 20

BIBLIOGRAFIA SŁOWNIKA:

1. M. Samuel Bogumił Linde, Słownik języka polskiego, t. 1-6, wyd. II, poprawione, Lwów 1860.
2. Słownik Polszczyzny XVI Wieku, red. Maria Renata Majenowa, t.1-32, Warszawa 1995.
3. Słownik języka polskiego, red. J.Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t.1-8, Warszawa 1904.
4. Joël Schmidt, Słownik mitologii greckiej i rzymskiej, tłum. Bożena Sęk, Katowice 1992.
5. Jan Parandowski, Mitologia. Wierzenia i podania Greków i Rzymian, Warszawa, 1969.
6. Wanda Markowska, Mity Greków i Rzymian, Warszawa 1968.
7. Internetowy herbarz polski, pobrane 24 III 2006 .
8. Słownik Języka Polskiego, red. Mieczysław Szymczak, t.1-3, wyd. IX, Warszawa 1994.
9. Kwintus Horacjusz Flakus, Dzieła wszystkie, t.1, tłum. i oprac. Oktawiusz Jurewicz, wyd. II, Warszawa 2000.
10. Leon Bożawola Romanowski, Rodowód Potockich hrabiów herbu Pilawa, z Podań Historycznych, z Autentyków, Pamiętników rodzinnych, Monografii i długoletnich własnych Studyów zebrany, Warszawa 1882.
11. Maria Marcinkowska, Lubomirscy - starostowie sądeccy i spiscy, Nowy Sącz 1998.
12. Maria Dernałowicz, Portret Familii, Warszawa 1982.
13. Polski Słownik Biograficzny, red. Bogusław Leśnodorski, Wrocław 1973, t. 17, 27, 28.
14. Marek Jerzy Manikowski, Ci wielcy Polacy to nasza rodzina (kręgi rodzinne niektórych wybitnych Polaków, posiadających biogramy w Polskim Słowniku Biograficznym), pobrane 9 V 2006

No comments:

Post a Comment