Saturday, July 17, 2010

NA AKT WESELNY 4

POLSKIE ZNAKI DIAKRYTYCZNE

Współczesne znaki diakrytyczne zostały wstawione do tekstu, ze wzglądu na istnienie zapisów późniejszych zawierających te znaki, które zostały zaakceptowane przez autora

*

wyrazy, które zapisano w przez “o” zamiast obecnej pisowni przez “ó” zostały zmodernizowane, chociaż w wersji A tylko wyrazy ,,Bóg” i ,,Król” zapisano przez ,,ó”

zmodernizowano np.:

w 1: wieczor → wieczór
w 6: ktore → które
w 12: roża → róża
itd.

Zasada ta nie dotyczy par rymowych w których modernizacja naruszyłaby rym dokładny
np. w 41: poty (póty)/ w 42: zwroty – tutaj wyraz pozostawiono w zapisie z wersji A

*

w wyrazach na początku wersów, w których brakuje znaku diakrytycznego ze względów technicznych (niemożliwość umieszczenia znaku nad wielką literą) zmieniono literę inicjalną zgodnie ze współczesną pisownią. Zmiana ta została dokonana w wersach 15, 62, 78, 143.

INNE ZMIANY

*

pisownię współczesną wprowadzono w wyrazach, które obecnie zapisuje się zgodnie z uproszczoną wymową, ale w czasie powstania wersji A zapisywano je jeszcze w starej graficznej wersji, a upraszczano jedynie w wymowie

np. brak zapisu ubezdźwięcznienia w 70: zkąd → skąd;

*

zmodernizowano skróty: skrót nazwy ,,Księstwa Litewskiego” zapisany w podtytule jako „X. Litt.” zastąpiono współczesnym skrótem „Ks. Lit.”
*

w parach rymowych wprowadzono ,,e pochylone” (é), które pozwala na zachowanie rymu dokładnego i zapis bardziej podobny do współczesnej wersji wyrazów.
*

głoska ,,j” została zapisana w wersji A zamiennie jako ,,i” lub ,,y” - w transkrypcji zastosowano zapis współczesny np.:

w 4: swoiey → swojej
w 5: przyiemną → przyjemną

w 15: wieczney → wiecznej
itd.

* uwspółcześniono pisownie przymiotników złożonych np.:


w 14: różno-barwne → różnobarwne

w 140: dobro-czynnych → dobroczynnych

No comments:

Post a Comment